fbpx

Impost sobre els habitatges buits

Us informem que l’Agència Tributària de Catalunya ha endegat una campanya d’informació personalitzada en relació amb el model 510, d’autoliquidació de l’impost sobre habitatges buits, aprovat en la Llei 14/2015 de 21 de juliol. La carta tipus que enviaran als afectats...