fbpx

Hisenda i Treball creuen les dades de l’IRPF de maternitat

L’Agència Tributària ja ha rebut les dades de la Seguretat Social sobre els permisos de maternitat dels últims quatre anys i estant creuant les xifres del Ministeri de Treball amb la informació dels contribuents a fi de facilitar la devolució de l’IRPF cobrat indegudament, segons va declarar el Tribunal Suprem, als beneficiaris d’aquesta prestació.

Així ho va manifestar el dia 22 de novembre el director de l’Agència Tributària Jesús Gascón, després d’haver intervingut a les XVII jornades tributàries organitzades per “l’Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios” (Asefiget), avançant que el mecanisme de sol·licitud és molt pròxim de ser publicat.

Per mes informació https://spassessors.cat/

Font: Cinco Días 23/11/2018