• Assessoria laboral a Manlleu
  • Gestoria mercantil i comptable

    Gestoria assessoria a Manlleu especialitzada en el servei de gestió i assessorament fiscal, comptable, jurídica, laboral i administrativa

assessorament_comptable

Ass. Comptable

assessorament_fiscal

Ass. Fiscal

assessoria laboral a Manlleu

Ass. Laboral

assessorament_financer

Ass. Econòmic

formacio

Formació

contacte

Contacte

Assessorament Comptable

Assessorament comptable integral
Organització i posada en funcionament de la comptabilitat
Confecció dels circuits administratius comptables
Anàlisi de la gestió administrativa
Gestió diària dels assentament comptables, obertures i tancaments dels exercicis
Estudi i revisió de les comptabilitats
Conciliació bancària
Comptabilitat analítica i financera
Confecció dels estats financers
Anàlisi de balanços
Legalització de llibres
Preparació i tramitació dels comptes anuals
Emissió d’informes comptables
Preparació, seguiment i control pressupostari
Comptabilitats a domicili
Assessorament i formació al personal del seu departament comptable
Importació de comptabilitats des de qualsevol programa

SP Assessors confeccionem la comptabilitat de la seva empresa aplicant les normatives legals per tal de garantir que la seva informació comptable representi la imatge fidel. Obtenir una informació clara i precisa que ens permeti estar en la millor situació financera i fiscal possible, i poder prendre les millors decisions empresarials possibles.

  • Modificació dels ajornaments i fraccionaments d'impostos

Assessorament Fiscal

SP Assessors oferim un servei permanentment actualitzat. Les normatives fiscals estan contínuament en modificació, i per això valorem les necessitats particulars dels nostres clients, d’estar assessorats correctament, per tal de poder optimitzar la seva gestió fiscal. En tot moment coneixerà quines són les seves obligacions fiscals  i quin és el perfil més convenient pel seu negoci, per tal de determinar el menor cost impositiu amb l’objectiu d’aconseguir el millor estalvi fiscal possible, sempre dins del marc legal i tributari.

✓ Declaracions mensuals, trimestrals i anuals
✓ Gestió de documentació fiscal
✓ Càlcul i presentació d’impostos
✓ Declaracions d’IVA
✓ Declaracions de IRPF de treballadors i activitats econòmiques
✓ Declaracions d’IRPF d’arrendaments
✓ Impost de Societat: Declaració anual i els pagaments fraccionats
✓ Alta, baixa i modificacions de dades censals
✓ Declaració anual d’operacions amb terceres persones
✓ Declaració anual d’operacions intracomunitàries
✓ Assistència tècnica i representació davant les administracions públiques: inspeccions fiscals, requeriments, recursos, aplaçaments, etc
✓ Preparació i tramitació d’impostos davant l’administració autònoma corresponent: ✓ Transmissions Patrimonials, Actes Jurídics Documentats, Successions, etc
✓ Estudis sobre fiscalitat específica d’activitats i situacions especials
✓ Càlcul del cost impositiu davant de diferents alternatives
✓ Definició del perfil fiscal més adequat

Assessorament Laboral

✓ Contractes del treballadors
✓ Inscripció d’empreses a la Seguretat Social
✓ Confecció de nòmines i seguros socials (TC1 i TC2)
✓ Liquidacions, quitances
✓ Altes, modificacions i baixes de treballadors a la Seguretat Social
✓ Presentació de partes de baixes i altes de malalties comuns i accidents de treball, i la seva comunicació a la mútua
✓ Afiliació de treballadors autònoms
✓ Llibre de Visites
✓ Confecció de cartes IRPF
✓ Confecció resum anual IRPF
✓ Certificat de renda de treballadors
✓ Certificat de renda de la situació familiar
✓ Càlcul de pensions
✓ Assistència a inspeccions de treball
✓ Escrits de sancions i amonestacions al treballador

SP Assessors gestionem la correcta administració del personal de la seva empresa. Els serveis que oferim van des de la contractació del personal, la confecció de les nòmines i tots els tràmits necessaris amb la Tresoreria de la Seguretat Social. Cobrim les necessitats de l’empresa amb tot el que estigui relacionat amb la gestió laboral i la Seguretat Social.

Assessorament Econòmic – Financer

SP Assessors realitza el càlcul d’indicadors, pels quals cal posar en relació entre si diverses variables del compte de resultats i del balanç de situació de l’empresa. Un cop calculats els ràtios d’interès, que són independents de la grandària de la companyia analitzada, es pot procedir a l’anàlisi de la seva evolució en un període de temps específic, podent així identificar amb precisió els possibles problemes actuals que travessa la companyia o els beneficis i millores potencials als quals es pot enfrontar donada la seva situació.

✓ Ajudar a l’empresari en la presa de decisions proporcionant recolzament sistemàtic, informació i anàlisi.
✓ Elaboració i anàlisi d’estats financers.
✓ Definició i implementació del quadre d’indicadors del negoci.
✓ Suport en les negociacions amb entitats financeres.
✓ Reestructuracions – Plans de viabilitat empresarial.
✓ Valoracions d’empresa

Formació

SP Assessors oferim també un servei de formació personalitzada a les empreses i autònoms que tinguin interès en gestionar personalment la seva comptabilitat i fiscalitat. L’objectiu seria aprofundir d’una manera pràctica en les operacions comptables més rellevants i assolir una certa autonomia de la feina comptable. Tenir una visió global dels principals impostos que afecten la comptabilitat i permetre interpretar els estats comptables per a la presa de les decisions empresarials.

✓ Operativa comptable
✓ Coneixements dels principals impostos
– IVA
– IRPF
– Impost de societats
✓ Com gestionar la comptabilitat i els impostos de la teva empresa
✓ Formació a mida persona i en grup

Contacte

El teu nom (obligatori)

El teu email (obligatori)

Assumpte

El teu missatge

Santi Sitjà Prat – Col·legiat número 11850
C. Baixa Cortada, 8 – despatx 4 – 08560 Manlleu
606 56 59 17 – sp@spassessors.cat