fbpx

assessorament_fiscal

Modificacions de les retencions acompte de l’ Impost sobre la Renda de les Persones Físiques introduïdes pel Real Decret Llei 9/2015 de 10 de juliol.

1.- Retencions dels Rendiments de Capital Immobiliari (lloguers).
A partir de 1-1-2016 la retenció passa del 19,5% al 19%.
2.- Retencions dels Rendiments d’ activitats professionals.
En aquest apartat no hi ha hagut cap canvi. És a dir, les retencions segueixen igual:
– A partir de 12-7-2015 la retenció va passar del 19% al 15 % .
– Per professionals que inicien la seva activitat , en l’any d’inici i els 2 següents podran aplicar, a partir del 12-7-2015 el 7 % en lloc del 9 %.
– Continua suprimit el supòsit de retenció del 15 % dels professionals que hagin facturat l’ any anterior un import igual ó inferior a 15.000,00 euros i representi més del 75 % de la suma de rendiments del treball i activitats econòmiques , donat que a partir del 12 de juliol amb caràcter general les retencions de professionals ja són al 15 %.
3.- Retencions dels Rendiments del Capital Mobiliari :
– A partir de 1-1-2016 la retenció passa del 19,5% al 19 % .
4.- Retencions per Administradors :
– A partir de 1-1-2016 la retenció passa del 37 % al 35 %.
– A partir de 1-1-2016 la retenció passa del 19,5 % al 19 % si els rendiments provenen d’ entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 100.000,00 euros .
5.- Retencions per cursos, conferències , seminaris….
En aquest cas, també es mantenen les retencions establertes a partir de 12-7-2015, és a dir, s’aplicarà una retenció del 15%.
Podeu consultar el quadre sencer de modificacions a la pàgina web de l’AEAT en el següent link: http://bit.ly/1t589VQ