fbpx

Devolució de l’IRPF de les prestacions de maternitat

La setmana que ve segurament ja estarà a punt el formulari per sol·licitar la devolució de l’IRPF de les prestacions de maternitat que es van declarar exemptes gràcies a una sentència del Tribunal Suprem.

El Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda recomanen esperar unes setmanes abans de reclamar les devolucions d’IRPF, ja que els tècnics temen que hi hagi un col·lapse a la pàgina web de l’AEAT.

A partir de dilluns dia 15 a la pàgina de l’Agència Tributaria habilitarà un formulari i un portal amb tota la informació relacionada amb al prestació de maternitat exempta.

L’AEAT encara està decidint si implantarà una eina informàtica que agilitzi el procés.

Tot i així s’espera que l’AEAT habiliti un formulari específic que faciliti la seva tramitació i acceleri el tràmit de la presentació de la sol·licitud.

En cas que la sol·licitud es consideri procedent, l’òrgan competent de l’AEAT practicarà una liquidació provisional que rectificarà la declaració presentada i en un mesos retornarà la quantitat indegudament cobrada més els interessos de demora corresponents.

Aquesta eina informàtica haurà de calcular de cada contribuent la quantia a retornar, per això GESTHA (el Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda) demana paciència ja que l’AEAT haurà d’acordar amb la Seguretat Social que l’INSS desglossi la informació corresponent a cada prestació de maternitat, i de les seves retencions practicades en el seu moment.

O sigui, l’AEAT haurà de creuar les dades rebudes de l’INSS amb les dades declarades en el seu moment i fer els càlculs de si existeix cap import a retornar.

Posteriorment, l’AEAT hauria d’enviar una comunicació a les afectades facilitant l’accés al seu càlcul i donant l’opció que pugui confirmar la rectificació de la seva declaració i sol·licitar la devolució, o no confirmar-la si desitgen que no s’interrompi la prescripció.

Aquesta exempció, encara que no generi dret a cap devolució, també afecta a qui va sol·licitar qualsevol ajuda o subvenció de les administracions públiques en que la seva concessió depengui de la renda declarada, tals com assignació de places en col·legis, beques, beques menjadors, ajudes de lloguer, subvencions al finançament de l’habitatge habitual, accés a habitatges protegits, accés a centres de majors o sociosanitaris, renda d’inserció o qualsevol ajuda social que atorguin les Comunitat Autònomes o els municipis.

No tots els casos que hagin percebut prestacions de maternitat necessàriament tenen dret a devolució, les dones que percebien nòmines per sota dels 14.000,00 € anuals pràcticament no es veuran beneficiades per absència de retencions a compte de l’IRPF, així com aquelles a les que ja s’hagin retornat totes les retencions (en l’autoliquidació de la renda, l’AEAT hagi tornat els 100% de l’IRPF retingut), excepte a aquelles mares que el resultat de la seva declaració era ser ingressar.

Ara bé, GESTHA remarca que les contribuents que en el seu dia no varen presentar la declaració per no estar obligades, ara podrien presentar-la de forma extemporània per percebre les devolucions corresponents, si en el seu moment es va practicar alguna retenció en la prestació de maternitat.

En aquests casos, les beneficiaries podran reclamar la rectificació de la seva autoliquidació en la Delegació o Administració de l’Agència Tributària corresponent al seu domicili fiscal. No obstant, en primer lloc, convé comprovar que l’Administració no hagi practicat liquidació provisional o definitiva per les prestacions per maternitat, així com que no hagi passat el termini de 4 anys de prescripció des del dia següent a la finalització del termini de presentació de les declaracions; i si la declaració es va presentar fora de termini, des del dia següent de la presentació.

Finalment, GESTHA assegura que les mares i pares que varen percebre aquesta prestació poden rectificar les seves declaracions de la renda dels anys no prescrits, es a dir, generalment des del 2014. En aquest sentit, les reclamacions de l’exercici 2014 podran realitzar-se fins el 30 de juny de 2019. Així doncs, tant sols es podran rectificar les rendes dels contribuents que varen percebre prestacions de maternitat entre els anys 2014 i 2017.

Si necessiteu més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb el nostre despatx via e-mail o telefònicament (www.spassessors.cat).

Font d’informació: GESTHA SINDICATO DE TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA