fbpx

Fiscalitat bàsica de les criptomonades:

Cada vegada són més present les criptomonedes com a forma d’estalvi i inversió. Són un actiu que han generat unes plusvàlues importants però que tenen una gran volatilitat. La majoria de vegades aquestes inversions estan realitzades en criptobancs, o exchanges a l’estranger, el que fa que Hisenda no en tingui informació immediata.

Que aquestes operacions no les tingui registrades Hisenda no vol dir que no hagin de tributar, la informació l’ha de facilitar el propi contribuent. Cal recordar que a la renda tributen tots els rendiments generats en el propi estat i a l’estranger.

Aquestes operacions poden tributar de diferents maneres:

Guanys i pèrdues patrimonials per transmissió:

Quan es realitzen Permutes, Trades o Compra-venda de criptomonedes generen una diferència en la seva valoració (positiva o negativa) i aquest guany o pèrdua patrimonial s’ha de declarar. En funció del seu valor pot tributar per un 19%, 21% o 23%.

Rendiments de capital: 

Interessos, plataformes, staking. Hi ha criptomonedes que donen un rendiment, i aquest rendiment obtingut ha de tributar per renda. En funció del seu valor pot tributar per un 19%, 21% o 23%

Guanys i pèrdues patrimonials sense transmissió: 

Serien els Airdrops (reps criptomonedes de forma gratuïta d’un projecte), Forks (creació d’una nova criptomònada per canvi de les regles , software).  En cas cas tributarien entre un 18% – 47%, estarien dins la base general.

Activitat Econòmica: 

En aquest cas és quan es realitzen operacions de mineria, et dediques a la compra venda de criptomonedes per clients. Hauries d’estar donat d’alta d’autònoms i també d’activitat econòmica. En aquest cas també tributarien entre un 18% – 47%, estarien dins la base general

No sempre però, hi ha l’obligatorietat de presentar la renda:

Quan el total d’ingressos que configuren les nòmines, interessos, dividends, lloguers, guanys per criptomonedes … no supera els 1.000,00 € no existeix obligació de presentar la renda.

Si el total dels ingressos són superiors al 1.000,00 € i un guany de criptomedes encara que sigui d’1,00 € o s’hagin obtingut unes pèrdues superiors a 500,00 € existeix l’obligació de presentar la renda.

Patrimoni i model 720

Per altra banda, també s’hauria de mirar si existeix l’obligació de presentar PATRIMONI o no. En aquest cas s’hauria de mirar el valor del totals dels béns a 31/12/2020 (incloses les criptomonedes). Si aquest valor supera el límit de la comunitat autònoma que regula l’Impost de Patrimoni (en el cas de Catalunya seria de 500.000,00 €) llavors existiria l’obligació de presentar PATRIMONO incloent les criptomonedes.

També hi ha el dubte de si s’ha d’informar de les criptomonedes que un contribuent tingui a l’estranger. Aquesta informació es facilita a Hisenda mitjançant el model 720. Aquest model és una declaració informativa sobre els béns i drets situats a l’estranger. És una obligació tributària informativa que té com objectiu la declaració de la informació respecte de béns i drets de contingut econòmic ubicats o gestionats a l’estranger.

De moment no s’ha aprovat la part de criptonedes i en el model 720 no s’ha d’informar de les criptomonedes en exchanges estrangers a 31/12/2020. Si, però, que s’ha d’informar si tributes des del País Basc i Navarra.

Tot i així hi ha un porjecte de llei en que ja s’inclouen les criptomenedes, i s’hauran de declarar les criptó en exchanges estrangers si superar el total de 50.000,00 € a finals d’any.